Countrymusikens historia

Country är en musikgenre som har sitt ursprung från sydstaternas folkmusik som i sin tur kommer från irländsk och brittisk folkmusik. Andra influenser

Countryns instrument

För att countrymusiken ska få sitt typiska sound behöver du veta mer om vilka instrument som ligger bakom de flesta countrylåtarna. I det här inlägget

Lyssna på country

Idag finns det stora möjligheter att lyssna på country när och hur du vill. I den här delen kommer du att få några tips på hur du kan gå tillväga för

Svenska countryartister

Det finns många bra svenska artister som har gjort ett avtryck på countryhimlen. I den här delen kommer vi att ge ljus till några av dem.
Kikki Daniel

Countryn i Sverige

I Sverige är countryn inte en fullt lika etablerad genre som den är i exempelvis USA där genren har sitt ursprung. Men trots det är country en genre s